Horná Lehota

Administrované z Mýta pod Ďumbierom

Služby Božie:
Horná Lehota o 11.00 hod.
Podbrezová o 13.30 hod. (každú druhú nedeľu)
Dolná Lehota o 14.00 hod. (1x za mesiac)
Valaská o 14.00 hod. (1x za mesiac)

Počet členov cirkevného zboru:
181 (ku 31.12.2016)

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Štefan Škorupa, administrátor
Júlia Krakovská, zborová dozorkyňa

Adresa:
Horná Lehota č.55, 97651

Kontakt:
+421 48 6179341