Horná Mičiná

Služby Božie:
Horná Mičiná o 9.00 hod.
Môlča o 10.30 hod. (1.nedeľa v mesiaci)
Čerín-Čačín o 10.30 hod. (2 nedeľa v mesiaci)
Dolná Mičiná o 10.30 hod. (3.nedeľa v mesiaci)

Počet členov cirkevného zboru:
692 (ku 31.12.2016)

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Daniel Duraj, zborový farár
Ing. Pavol Saktor, zborový dozorca

Adresa:
Horná Mičiná č.46, 97401

Kontakt:
+421 48 4180924

hornamicina@ecav.sk
danielduraj@yahoo.com

hm
hm

hm

hm

hm