Hrochoť

Služby Božie:
Hrochoť o 11.00 hod.
Bečov o 14.00 hod. (nepravidelne)

Počet členov cirkevného zboru:
878 (ku 31.12.2016)

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Beata Fraňová, zborová farárka
Anna Kulfasová, zborová dozorkyňa

Adresa:
Hrochoť č.542, 97637

Kontakt:
+421 48 4190115

hrochot@ecav.sk