Hronsek

Služby Božie:
Hronsek o 9.00 hod.
Sliač o 10.30 hod.
Sampor o 13.00 hod. (2. a 4. nedeľa v mesiaci)
Vlkanová o 13.00 hod. (3. nedeľa v mesiaci)
Sielnica a Lukavica o 13.00 hod. (5. nedeľa v mesiaci)
Veľká Lúka o 13.00 hod. (1. nedeľa v mesiaci)

Počet členov cirkevného zboru:
1210 (ku 31.12.2016)

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Anna Jakušová, námestná farárka
Želmíra Slancová, zborová dozorkyňa

Adresa:
A.H.Krčméryho 8, Hronsek 97631

Kontakt:
+421 48 4188165

hronsek@ecav.sk
ecavhronsek@snailnet.sk