Kremnica

Služby Božie:
Kremnica o 9.00 hod.
Žiar nad Hronom o 11.00 hod.

Počet členov cirkevného zboru:
311 (ku 31.12.2016)

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Jozef Pacek, zborový farár – konsenior
Mgr. Peter Weis, zborový dozorca

Adresa:
Križkova 394/12, Kremnica 96701

Kontakt:
+421 45 6742737

kremnica@ecav.sk