Ľubietová

Služby Božie:
Ľubietová o 9.00 hod.
Strelníky o 10.30 hod.
Povrazník o 13.00 hod. (posledná nedeľa v mesiaci)

Počet členov cirkevného zboru:
1151 (ku 31.12.2016)

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Renáta Renyeiová, námestná farárka
Helena Majerová, zborová dozorkyňa

Adresa:
Ľubietová č.196, 97655

Kontakt:
+421 48 4195236