Mýto pod Ďumbierom

Služby Božie:
Mýto pod Ďumbierom o 9.00 hod.

Počet členov cirkevného zboru:
181 (ku 31.12.2016)

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Štefan Škorupa, zborový farár
Zdenka Englerová, zborová dozorkyňa

Adresa:
Mýto pod Ďumbierom č.205, 97644

Kontakt:
+421 48 6195352

myto@ecav.sk