Očová

Toho času administrované zo Zvolenskej Slatiny

Služby Božie:
Očová o 11.00 hod.
Zolná  o 14.15 hod. (2. nedeľa v mesiaci)
Sebedín o 13.00 hod. (2. nedeľa v mesiaci)

Holcov majer nepravidelne

Počet členov cirkevného zboru:
1198 (ku 31.12.2016)

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Irena Paľovová, zborová farárka
Mgr. Zuzana Šantová, administrátorka zborového dozorcu

Adresa:
1.mája 10, Očová 96223

Kontakt:

Mgr. Michaela Púpalová, seniorálna kaplánka
+421 950 771 635

ocova@ecav.sk