Ostrá Lúka

Služby Božie:
Ostrá Lúka o 8.30 hod.
Dubové o 10.00 hod. (1.,3. a 4. nedeľa v mesiaci)
Hronská Breznica o 10.30 hod. (2. nedeľa v mesiaci)

Počet členov cirkevného zboru:

388 (ku 31.12.2016)

Zborové predsedníctvo:

Mgr. Ján Čáby, zborový farár
Anna Janovicová, zborový dozorca

Adresa:
Ostrá Lúka č.81, 96261

Kontakt:
+421 45 5391116

ostraluka@ecav.sk

www.czostraluka.sk