Poniky

Služby Božie:
Poniky o 9.30 hod.
Dúbravica o 11.00 hod.
Oravce o 12.30 hod. (1x v mesiaci)

Počet členov cirkevného zboru:
970 (ku 31.12.2016)

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Peter Kevický, zborový farár
Mgr. Božena Lauková, zborová dozorkyňa

Adresa:
Horná 236, Poniky 97633

Kontakt:
+421 48 4193213