Banská Bystrica – Radvaň

Služby Božie:
Banská Bystrica – Radvaň o 9.00 hod. (1. nedeľa)

Králiky o 11.00 hod. (1. nedeľa)

Horné Pršany o 14.00 hod. (2. nedeľa)
Malachov o 14.00 hod. (3. nedeľa)
Kremnička – podľa dohody

Počet členov cirkevného zboru:
1354 (ku 31.12.2016)

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Michal Zajden, PhD., námestný farár
Mgr. Martin Drienovský, zborový dozorca

Adresa:
Sládkovičova 5, Banská Bystrica – Radvaň 97405

Kontakt:
+421 905 281 737
+421 48 4101855

fara@rezbb.sk

www.rezbb.sk