Slovenská Ľupča

Služby Božie:
Slovenská Ľupča o 9.00 hod.
Šalková o 11.00 hod. (striedavo s Lučatínom)
Lučatín o 11.00 hod. (striedavo so Šalkovou)

Počet členov cirkevného zboru:
716 (ku 31.12.2016)

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Ján Jakuš, zborový farár
Ing. Matej Jakuš, zborový dozorca

Adresa:
Námestie SNP 26, Slovenská Ľupča 97613

Kontakt:
+421 48 4187807
+421 48 4188165