Zvolen

Služby Božie:

Zvolen
o 9.00 hod. a o 17.00 hod.

Budča
o 15.00 hod. (1x mesačne)

Kováčová
o 15.00 hod. (1x mesačne)

Lieskovec
o 15.00 hod. (pravidelne počas celého roka prvá nedeľa v mesiaci)

Lukové
o 15.00 hod. (1x mesačne)

Domov dôchodcov  Záhonok – (Zvolen – Sekier)
každú sobotu o 13.oo hod.

Ústav sociálnej starostlivosti – J.K. Zvolen
1 krát mesačne (piatok o 10.oo hod.)

Štúdium Biblie
každý štvrtok o 17.oo hod.

Stretnutia Spoločenstva evanjelických žien
vždy v prvý utorok v mesiaci o 17.oo hod.

Spevokol dospelých
vždy v stredu o 18.oo hod.

Detský spevokol
každú sobotu o 10.oo hod.

Vyučovanie konfirmandov
vždy v piatok -I.roč. o 14.oo hod., II.roč. o 15.oo hod.

Počet členov cirkevného zboru:
3101 (k 31.12.2016)

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Ján Mojzsis, zborový farár
Ing. Zdeno Ferenčík, zborový dozorca

Mgr. Lívia Mojzsisová, námestná farárka (na mieste kaplána)

Adresa:
Námestie SNP č.11/17, Zvolen 96001

Kontakt:
+421 45 5335302 (tel./fax)
+421 902 345967 (mobil)

zvolen@ecav.sk
evfu_farar_zv@zoznam.sk

http://www.ecavzvolen.sk/