Zvolenská Slatina

Služby Božie:
Zvolenská Slatina o 9.00 hod.
Detva o 14.00 hod. (1x za mesiac)
Hriňová o 12.30 hod. (1x za mesiac)

Počet členov cirkevného zboru:
738 (ku 31.12.2016)

Zborové predsedníctvo:
Mgr. Branislav Kováč, zborový farár
Zuzana Urbanová, zborová dozorkyňa

Adresa:
Terézie Vansovej 4, Zvolenská Slatina 96201

Kontakt:
+421 907 840 358