Dobrá Niva

19.7.2008 o 16.30 hod.
Cirkevný sobáš

Pavol Velebír
a
Mgr. Jana Hudáková
seniorálna kaplánka Zvolenského seniorátu

Paľko a Janka

Paľko a Janka

Paľko a Janka

Leave a Reply