Dobrá Niva

16.3.2013 o 9.00 hod.
Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole v Dobrej Nive

Leave a Reply