Dobrá Niva

19.10.2014 o 10.00 hod.
Inštalácia zborovej farárky
Mgr. Jarmila Zajíčková