Dobrá Niva

9.10.2017 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Prednáška: Doc. David Paul Daniel, PhD.

Prečo sme takí, akí sme? Reformácia a Cirkev.

Modlitebné stíšenie začína o 9.00 hod.
v chráme Božom, kde budeme pokračovať
aj úvodnou pobožnosťou.
Prednáška a rokovanie bude prebiehať v miestnej reštaurácii.