Vonkajšie symboly ZVS

Veľký erb seniorátu

Erb seniorátu