Horná Mičiná

20.10.2008 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
Ján Huba: Evanjelická diakonia
Zuzana Kolárovská: Objaviť diakoniu v Biblii a v dejinách

Leave a Reply