Horná Mičiná

7.10.2013 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
v sále Obecného úradu v Čačíne

prednáška:
Mgr. Jozef Pacek
Ján Mocko – život a dielo

Leave a Reply