Badín

19.6.2016 o 10.00 hod.
Slávnostné služby Božie a posviacka nového zborového domu

Posviacka - Badín