Hrochoť

26.3.2011 o 9.00 hod.
Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole v Hrochoti

Leave a Reply