Hrochoť

29.5.2011 o 14.00 hod
Seniorálne stretnutie žien Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole v Hrochoti
téma: Forma a kvalita nášho spolužitia
prednáška: Mgr. Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu na GBÚ

Leave a Reply