Hrochoť

7.5.2012 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
s generálnym biskupom ECAV na Slovensku
PhDr. Milošom Klátikom, PhD.
témy:
Iniciatíva evanjelikov v kultúrnych dejinách Slovenska
Financovanie ECAV na Slovensku

Leave a Reply