Hrochoť

7.3.2016 o 9.00 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny
a
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

O 8.30 hod. vás pozývame ku spoločným modlitbám v zborovej miestnosti.

Communion-Cross-with-Jesus