Hrochoť

11.12.2017 o 9.30 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu a ich rodiny

Communion-Cross-with-Jesus