Hrochoť

27.5.2007 o 11.00 hod.
Spomienkové Služby Božie
pri 160.výročí príchodu A.B.Sládkoviča do Hrochote
a pri 450.výročí narodenia Izáka Abrahamidesa Hrochotského
(jedného z troch prvých superintendentov ev.a.v.cirkvi na Slovensku)

Leave a Reply