Hronsek

23.8.2009 o 10.00 hod.
Posviacka nového zvona a obnovenej zvonice
vo filiálke Sliač

Leave a Reply