Hronsek

27.3.2010 o 9.00 hod.
Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole v Sliači

Leave a Reply