Hronsek

10.1.2011 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
Novoročné stretnutie kňazov Zvolenského seniorátu
v zborovej sieni v Hronseku
prednáška
Mgr. Anna Jakušová – Pavel Hronec

Leave a Reply