Hronsek

10.12.2012 o 10.00 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu
a
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
s biskupom ZD Mgr. Milanom Krivdom
v evanjelickom kostole v Sliači

Leave a Reply