Hronsek

Slávnosť 280.výročia posvätenia artikulárneho chrámu Božieho
v Hronseku
sa uskutoční
18.júna 2006 o 15.oo hod. v Hronseku
Súčasťou slávnosti bude úvod konseniora Zvolenského seniorátu
Mgr. Jána Jakuša

Leave a Reply