Kremnica

28.3.2009 o 9.00 hod.
Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu
v Žiari nad Hronom

v Pohronskom osvetovom stredisku – Duklianskych hrdinov 21
(za Krajskou hvezdárňou a planetáriom Maximiliána Hella)

Leave a Reply