Kremnica

30.4.2016 o 10.00 hod.

XI. Valné zhromaždenie 
Spoločenstva evanjelických žien

Plagát 11.VZ SEŽ