Krupina

11.5.2009 o 8.30 hod.

Školenie o ochrane osobných údajov
Školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia
Školenie vodičov motorových (referentských) vozidiel

pre HOS, NOS a ZVS
v budove Mestského úradu v Krupine

Leave a Reply