Ľubietová

11.4.2011 o 10.30 hod.
Večera Pánova pre kňazov Zvolenského seniorátu
v evanjelickom kostole v Strelníkoch

Leave a Reply