Ľubietová

9.2.2015 o 8.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu