Ľubietová

Posviacka modlitebne v Povrazníku
27.8.2006 o 10.oo hod.

Leave a Reply