Ľubietová

15.9.2006
100.výročie narodenia Ctibora Jána Handzu
Spomienkové Služby Božie a odhalenie pamätnej tabule o 10.00 hod.

Leave a Reply