Ľubietová

14.1.2007 o 14.00 hod.
Novoročné stretnutie zborov Zvolenského seniorátu

Zvesť Božieho slova
Mgr. Milan Krivda, biskup ZD
Prednáška
Doc. ThDr. Andrej Hajduk – 300. výročie Ružomberskej synody
Vystúpenia zborových spevokolov

Leave a Reply