Ľubietová

13.5.2007 o 10.00 hod. filiálka Strelníky
10. výročie posviacky evanjelického chrámu Božieho

Leave a Reply