Ľubietová

5.11.2007 o 10.00 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu
ThDr. Ivan Tóth: Martin Rázus (1888-1937)

Leave a Reply