Ľubietová

25.11.2007 o 9.30 hod.
200. výročie posviacky evanjelického chrámu Božieho

Leave a Reply