Ľubietová

29.3.2008 o 9.00 hod.
Seniorálny konvent Zvolenského seniorátu

Leave a Reply