Ľubietová

5.10.2009 o 9.30 hod.
Seniorálna porada kňazov Zvolenského seniorátu

Mgr. Jozef Grexa
referát o knihe
Gerhard O. Forde: Boh sa skláňa k človeku

gof

Leave a Reply