Dobrá Niva

450.výročie prvej písomnej zmienky o obci Breziny
26.8.2006 o 10.3O hod. – ekumenická pobožnosť
Odhalenie pamätnej tabule padlým v I. a II. svetovej vojne
Odhalenie pamätnej tabule učiteľovi Jánovi Adolfovi Ferienčíkovi

Breziny 26.08.2006

Leave a Reply