Horná Mičiná

6.6.2015 o 9.00 hod.
Seniorálny futbalový pohár

Futbal

Umiestnenie cirkevný zborov

1. miesto – CZ Poniky
2. miesto – CZ Radvaň
3. miesto – CZ Horná Mičiná
4. miesto – CZ Ľubietová
5. miesto – CZ Dobrá Niva