Mýto pod Ďumbierom

23.6.2016 o 17.00 hod.

Zasadnutie seniorálneho presbyterstva