Horná Mičiná

10.11.2018 od 8.00 hod.
Kantorský kurz s MgA. Jankom Siromom, PhD.

Individuálne praktické organové cvičenia počas celého dňa